WPR Mamre

krzyżWspólnota Przymierza Rodzin Mamre jest stowarzyszeniem wiernych o charakterze prorodzinnym i w swej duchowości korzysta z  doświadczenia katolickiego Ruchu  Odnowy w Duchu Świętym oraz Ruchu Światło-Życie(Oaza). W archidiecezji Częstochowskiej  została  erygowana dekretem Arcybiskupa Częstochowskiego dnia 14. lutego 2000 r.  Posiada ustanowionego kapłana-moderatora – ks. dr Włodzimierz Cyran. Wrocławska część Wspólnoty  Mamre  istnieje  od  2003  roku,  a  od  2008  roku  cieszy  się  dekretem    kurii   wrocławskiej  oficjalnie  aprobującym  działania  Wspólnoty  przez  Arcybiskupa  Wrocławskiego. Nazwa Wspólnoty – “MAMRE” –  nawiązuje do Księgi Rodzaju, rozdz. 18 i do Listu do Hebrajczyków 13,2. Wskazuje na gościnność, która przynależy do charyzmatu Wspólnoty i jest jedną z form miłości i służby wobec potrzebujących.

Celem Wspólnoty  jest szukanie i głoszenie Królestwa Bożego  przez ewangelizację i służbę w Kościele. Patronami  Wspólnoty  są  Najświętsza  Maryja  Panna,   Królowa  i  Wychowawczyni  Rodzin, św. Andrzej Bobola oraz św. Józef  – patron kapłanów Wspólnoty. Cała  Wspólnota   Przymierza  Rodzin  Mamre  liczy  obecnie  około  1700  członków   i kandydatów, działa już w 17 diecezjach południowej i  centralnej Polski oraz prowadzi trzy fundacje pomagające biednym i odrzuconym społecznie – Fundację Św. Barnaby, Fundację Św. Rity i Fundację Św. Józefa.

WPR Mamre – Częstochowa