Diakonie

Diakonia Misji – to diakonia składająca się wyłącznie z członków Wspólnoty służąca Kościołowi Katolickiemu ewangelizacją. W ramach tej Diakonii organizujemy otwarte spotkania ewangelizacyjne, rekolekcje wyjazdowe i parafialne, kręgi biblijne itp.

Diakonia Liturgiczna – dbająca o piękno, czyli: o wnętrza kościoła i jego wyposażenia, sprzętów, szat, naczyń oraz o całą oprawę liturgii. Mamy w swoich szeregach 3 nadzwyczajnych szafarzy i 2 kleryków naszego Seminarium Duchownego.

Diakonia Muzyczna – w całości złożona wyłącznie z członków i kandydatów do Wspólnoty – to głównie młodzi i piękni;) ludzie dbający o śpiew podczas liturgicznych i paraliturgicznych spotkań Wspólnoty. Korzystamy nie tylko z formacji wewnątrz Wspólnoty, ale również pilnie uczestniczymy w warsztatach prowadzonych przez środowiska scholi Dominikańskiej.

Diakonia Modlitwy – wszelkie dzieła i intencje Wspólnotowe bez wsparcia modlitewnego tej diakonii nie ruszyły by z miejsca. Potrzebujesz wsparcia modlitewnego?
Napisz: infomamre@gmail.com

Diakonia Charytatywna – By być prawdziwymi świadkami miłości Chrystusa powołaliśmy diakonię charytatywną, której działalność jest skoncentrowana przede wszystkim na pomocy rodzinie znajdującej się w potrzebie. Swoją posługą obejmujemy około 10 rodzin (w zależności od potrzeb) na terenie archidiecezji wrocławskiej. Są to w większości rodziny spoza Wspólnoty.

Pomoc nasza wyraża się w:

  • zakupach artykułów żywnościowych i chemicznych, zakupie opału na zimę,
  • pomocy w opłatach za czynsz i media,
  • pomocy w opłacaniu obiadów dla dzieci w szkołach,
  • pomocy w opłacaniu pobytu dzieciom w przedszkolach,
  • zorganizowaniu i przekazaniu odzieży osobom potrzebującym,
  • zorganizowaniu i przekazaniu sprzętu AGD oraz drobnego sprzętu użytku domowego.

Znasz kogoś potrzebującego?
Napisz: infomamre@gmail.com

Diakonia Rodzin – powstała z myślą o budowaniu jedności rodzin we Wspólnocie, a więc zarówno rodziców, dzieci jak i małżeństw. Wspólne spotkania poświęcone modlitwie, zabawie i twórczej integracji to czas, w którym tworzymy przyjaźnie oparte na Chrystusie i tę samą możliwość dajemy naszym dzieciom.

Diakonia Komunikacji – dbająca o przepływ informacji we Wspólnocie. Podejmuje dzieła dotyczące prowadzenia Wspólnotowej strony internetowej, komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej. Masz pytanie, a nie wiesz do kogo się z nim zwrócić? Napisz: infomamre@gmail.com