Homilie

25.09.2017 Wrocław

Wspomnienie bł. Władysława z Gielniowa, prezbitera Czytania z dnia Ezd 1,1-6 Ps 126,1-6 Mt 5.16 Łk 8,16-18

18.09.2017 Wrocław

Święto św. Stanisława Kostki, zakonnika, patrona Polski Czytania z dnia  Mdr 4,7-15 Ps 148,1-2.11-13a.13c-14 Mt 5,8 Łk 2,41-52

29.05.2017

Czytania z dnia: Dz 19,1-8 Ps 68,2-7 Kol 3,1 J 16,29-33

8.05.2017

Czytania z dnia: Dz 20,17-18a.28-32.36 Ps 100,1-5 Rz 8,31b-39 J 10,14 J 10,11-16